Botar al contingut
 
Dra. María de las Nieves Piña Capó
Professora ajudanta doctora
Química Orgànica

Dra. María de las Nieves Piña Capó

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en Química per la UIB (curs 1993-1998). Llicenciada amb grau per la UIB, l'any 1999, amb la qualificació d'Excel·lent. Doctora en Química (àrea de Química Orgànica) per la UIB l'any 2005, amb la qualificació Excel·lent Cum Laude. Co-autora de 15 publicacions en revistes científiques d'àmbit internacional. Ajudant doctora del Departament de Química (àrea de Química Orgànica) des d'abril de 2015. Co-directora de 4 tesis al Departament de Química (Química Orgànica, UIB, 1 llegida 2013, qualificació Excel·lent Cum Laude, i la resta en curs, 2 al 2n any i una al 3er any). Màster Universitari en Salut Laboral (2010), amb les especialitats en Seguretat en el Treball i Higiene Industrial. Tutora de 13 Treballs Finals de Màster, del Màster Universitari en Salut Laboral (2010-2016). Tutora de 1 Treball Final de Màster, del Màster en Ciència i Tecnología Química (defensat al setembre de 2016). Tutora de 1 Treball Final de Grau de Química (defensat setembre de 2016). Responsable de la gestió acadèmica del Màster Universitari en Salut Laboral.

Línies de recerca actuals:

- Receptors sintètics basats en unitats esquaramídiques.

- Sensors fluorescents o uv-vis.

- Síntesi i estudi de les propietats de nanopartícules de Ferro, Or i Plata, aplicacions de les propietats d'aquestes nanopartícules a monitoratge de contaminants ambientals i laborals.

- Valoració i anàlisis d'exposició laboral a composts orgànics volàtils, metalls pesats i matèria particulada.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 27/07/2018 dimarts 11.00 12.00 QO-225
01/09/2017 27/07/2018 dimecres 17.00 18.00 QO-225

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20102 - Química
21430 - Treball de Fi de Grau de Química
10498 - Especialitat en Seguretat en el Treball
10496 - Formació i Comunicació

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10128 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2012-13, 2013-14
10493 - Higiene Industrial
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2013-14
10496 - Formació i Comunicació
10498 - Especialitat en Seguretat en el Treball
20102 - Química
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
21415 - Determinació Estructural
21428 - Laboratori de Química Avançada
21508 - Laboratori Integrat I

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals - ORP) Membre
Química supramolecular (SUPRAMOL) Col·laboradora

Especialitats

Google+ UIB