Botar al contingut
 
Dra. Eva María Aguilar Mediavilla
Professora titular d'universitat
Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Dra. Eva María Aguilar Mediavilla

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en psicologia en 1996, Doctora en psicologia en 2003 i Màster en Pertorbacions del llenguatge i l'Audició per la Universitat de Barcelona. Vaig iniciar la recerca amb una beca de Col·laboració amb els departaments i posteriorment amb una Beca FI de la Generalitat de Catalunya (1997-2000) a la Universitat de Barcelona. He treballat com a docent i investigadora en diverses universitats (UB, UNED, UOC) i des de l'any 2001 soc professora de la Universitat de les Illes Balears, actualment com a Titular d'Universitat. Ostenta els càrrecs de subdirectora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i secretària acadèmica del Doctorat d'Educació d'aquesta universitat, a més de secretària acadèmica de l'Associació Internacional per a l'Estudi de l'Adquisició del Llenguatge (AEAL).

Sóc investigadora principal del grup d'investigació I + DEL (Investigació, Desenvolupament, Educació i Llenguatge) de l'Institut de Recerca Educativa (IRIE) de la UIB. Tinc reconeguts dos trams d'investigació (sexennis) i tres trams de docència (quinquennis). Els meus interessos de recerca inclouen l'adquisició del llenguatge, les dificultats del llenguatge, el bilingüisme i la fonologia. Sóc autora de diversos articles internacionals indexats a JCR, a més de diversos llibres, capítols de llibre, proves d'avaluació, articles i congressos nacionals i internacionals. Les cinc últimes publicacions més importants són:

Buil-Legaz, L., Adrover-Roig, D., & Aguilar-Mediavilla, E. (2016). Longitudinal trajectories of the representation and access to phonological information in bilingual children with Specific Language Impairment. International journal of speech-language pathology.

Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Rodríguez-Ferreiro, J. (2016). Oral morphosyntactic competence as a predictor of reading comprehension in children with specific language impairment. International Journal of Language and Communication Disorders,

Buil-Legaz L, Aguilar-Mediavilla E, Rodríguez-Ferreiro. J. (2015). Reading skills in young adolescents with a history of Specific Language Impairment: The role of early semantic capacity. Journal of Communication Disorders, 10;58:14-20

Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J., Rigo-Carratalà, E., i Adrover-Roig, D. (2014). Early preschool processing abilities predict subsequent reading outcomes in bilingual Spanish-Catalan children with Specific Language Impairment (SLI). Journal of Communication Disorders, 50, 19-35.

Aguilar-Mediavilla, E., Sanz-Torrent, M., i Serra-Raventós, M. (2007). The influence of phonology on morphosyntax in Romance language in children with SLI. International Journal of Language & Communication Disorders, 42(3), 325-348.

Docència

Horari d'atenció a l'alumnat

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
04/09/2017 09/02/2018 dimecres 09.30 10.30 Id-21 (telèfon 971172566)
12/02/2018 01/06/2018 dilluns 13.00 14.00 Id-21 (telèfon 971172566)
04/06/2018 27/07/2018 dimecres 09.30 10.30 Id-21 (telèfon 971172566)

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) Membre
Google+ UIB