Botar al contingut
 
Dra. María Jesús Álvarez Torres
Professora contractada doctora
Matemàtica Aplicada

Dra. María Jesús Álvarez Torres

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de les Illes Balears al 1999 i Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona al 2006.

Ha estat professora a les universitats UPF, UAB, UIB, i actualment és Contractada Doctor al Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB. Ha impartit docència a numerosos estudis diferents i més de 20 assignatures.

La seva línia de recerca se centra en els Sistemes Dinàmics, concretament en la Teoria Qualitativa d'Equacions Diferencials. És membre del grup de recerca de Sistemes Dinàmics de la UIB. També és membre de la xarxa nacional sobre dinàmica no linial DANCE.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
13/09/2017 09/02/2018 dilluns 11.30 12.30 120

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20311 - Àlgebra Lineal II
21005 - Matemàtiques II
22400 - Matemàtiques per a l'Enginyeria
20337 - Simulació
11299 - Tècniques en l' Estudi de les Solucions Periòdiques d'Equacions Dif. Perio.

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Sistemes dinàmics Membre
Google+ UIB