Botar al contingut
 
Dr. Miguel Adrover Estelrich
Professor titular d'universitat
Química Física

Dr. Miguel Adrover Estelrich

Currículum

Currículum breu

El Dr. Miquel Adrover Estelrich es professor de l'àrea de coneixement de Química Física (Departament de Química) de la UIB des del 2006. La seva recerca està relacionada ambl'estudi de la modificació post-trasnlacional de proteínes sobre la seva estructura i funció. Pertany al grup de Reactivitat Molecular i Diseny de Fàrmacs. Té concedits 1 quinquenni de docència i 1 sexenni d'investigació.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21423 - Experimentació Química Física
21428 - Laboratori de Química Avançada
21402 - Laboratori General de Química I
21433 - Química de les Macromolècules Biològiques
21404 - Química II
21430 - Treball de Fi de Grau de Química
11367 - Experimentació en Química Biològica

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10133 - Cinètica de les Reaccions en Dissolució. Aplicacions Cinètica Enzimàtica
10150 - Tècniques per a l'Experimentació en Química
11364 - Enzims i Catàlisi Enzimàtica
  • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2014-15
11367 - Experimentació en Química Biològica
21402 - Laboratori General de Química I
21404 - Química II
21405 - Laboratori General de Química II
21423 - Experimentació Química Física
21428 - Laboratori de Química Avançada
21433 - Química de les Macromolècules Biològiques
4831 - Biopolímers

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Reactivitat molecular (ReacMol) Membre
Google+ UIB