Botar al contingut
 

Dra. Petra Maria Thomàs Puig

personal.uib.cat/petra.thomas
Dra. Petra Maria Thomàs Puig
Professora contractada doctora
Dret Mercantil

Dra. Petra Maria Thomàs Puig

personal.uib.cat/petra.thomas

Currículum

Currículum breu

PROFESSORA CONTRACTADA DOCTORA DE DRET MERCANTIL (2011). ACREDITADA TITULAR D'UNIVERSITAT (2014).

Llicenciada en Dret (1994), Especialista Universitària en Criminologia (1994), Especialista en Dret de la Informàtica i noves tecnologies (1999) i Doctora en Dret (2010) per la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Professora del Departament de Dret Públic (1999-2002) UIB i advocada col·legiada exercent (ICAIB) des del 2003 fins al 2006. Des del curs acadèmic 2006-2007 és professora a temps complet del Departament de Dret Privat (UIB) i ha impartit pràcticament totes les assignatures assignades a l'àrea de Dret Mercantil de la Llicenciatura i Grau en economia i administració i direcció d'empreses, a la Llicenciatura i grau de dret, a les dobles titulacions, en el màster de pràctica jurídica i en el màster universitari en advocacia (del que va ser la directora acadèmica durant la seva implantació -curs 2014-2015-). Té tres quinquennis reconeguts (fins el 2017). També ha impartit docència en diversos títols propis (UIB): en el Màster en Dret Concursal i Reestructuració Empresarial (codirectora de les seves dues edicions: 2012-13 i 2014-15), en el Màster en Dret de Societats (codirectora de les seves dues edicions: 2013-2014 i 2015-2016), en el Màster en Dret Sanitari i en el Màster en Dret de Família (tots ells de 60 crèdits ECTS), en el curs d'Especialista-Máster en contractació turística (30-60 crèdits ECTS) i en el Curs d'expert universitari en mediació i resolució de conflictes civils i mercantils (15 crèdits ECTS) en les seves diverses edicions. Ha participat en les proves d'homologació de títols estrangers i ha format part dels Tribunals dels Treballs fi de grau de la Facultat de Dret (2012-2018), dels Treballs del Màster d'Advocacia (des del seu començament fins al 2018) i dels de diversos títols propis. Ha tutoritzat també pràctiques externes (de grau i màster) i Treballs fi de grau i fi de màster (en els distints títols en els que ha impartit docència).

Sotsdirectora del Departament de Dret Privat (UIB) des del gener del 2012 fins al febrer del 2014 i Secretària acadèmica del mateix (des del febrer del 2014 fins al setembre del 2018).

Ha participat en projectes de recerca de dret internacional uniforme, dret de societats, dret concursal i dret esportiu, ha estat ponent en diversos Congressos, Conferències i Seminaris especialment en l'àmbit del Dret Societari i Concursal i ha coordinat el Congrés Societari-Concursal de Palma en les seves tres primeres edicions. Ha realitzat dues estades de recerca a l'estranger (Centre de Dret Comparat de la Facultat d'Economia R.M. Goodwin de Siena i Institut Universitari Europeu de Florència). És autora de dues monografies en l'àmbit del Dret Concursal, coautora en diverses obres col·lectives i autora d'articles publicats en revistes internacionals i espanyoles catalogades amb índex d'impacte i qualitat. Té reconegut un sexenni de recerca (fins el 2012). Actualment està centrada en la recerca prioritàriament en els àmbits del dret societari i concursal.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
03/09/2018 31/05/2019 dilluns 11.00 12.00 DA-113 G.M. de Jovellanos (cita prèvia)

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20413 - Dret de Societats
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
11037 - Mòdul Especial

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11037 - Mòdul Especial
20413 - Dret de Societats
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
20438 - Dret Concursal

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Dret patrimonial i empresa Investigadora principal

Especialitats

Google+ UIB