Botar al contingut
 
Dra. Patricia Horrach Rosselló
Professora titular d'escola universitària
Economia Financera i Comptabilitat

Dra. Patricia Horrach Rosselló

Currículum

Currículum breu

Professora titular d'Economia Financera i Comptabilitat a Universitat de les Illes Balears (UIB) des de 2003, on imparteix docència en comptabilitat financera, comptabilitat d'entitats no lucratives i responsabilitat social corporativa.

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UIB i Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UIB (2010).

Forma part de l'equip de recerca del Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB denominat Comptabilitat Mediambiental i Social i les seves línies d'estudi se centren en la Comptabilitat d'Entitats no Lucratives, la Responsabilitat Social i la Comptabilitat Social, temàtiques sobre les quals ha participat a congressos nacionals i internacionals havent publicat diversos llibres i articles científics en revistes com CIRIEC España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa i la Revista de Contabilidad.

Ha estat directora i docent de diversos cursos de postgrau en la UIB, com l'Especialista Universitari en Cooperació per al Desenvolupament i el Curs d'Expert Universitari en Responsabilitat Social Corporativa. Actualment és Vicedegana i cap d'estudis de la Facultat de Turisme de la UIB.

Docència

Horari d'atenció a l'alumnat

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2017 11/02/2018 dimarts 13.00 14.00 Subdirecció-Arxiduc Lluís Salvador. Turisme
11/09/2017 11/02/2018 dimecres 12.00 13.00 DB008 Jovellanos
12/02/2018 09/09/2018 dilluns 13.00 14.00 DB008 Jovellanos

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20537 - Anàlisi de Balanços i Control de Gestió
20511 - Comptabilitat Financera I
21200 - Comptabilitat Financera I
20512 - Comptabilitat Financera II
20529 - Pràcticum I
20530 - Pràcticum II
22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Comptabilitat i gestió mediambiental i social (ONGs) Membre
Google+ UIB