Botar al contingut
 

Dra. Patricia Horrach Rosselló

personal.uib.cat/patricia.horrach
Dra. Patricia Horrach Rosselló
Professora titular d'escola universitària
Economia Financera i Comptabilitat

Dra. Patricia Horrach Rosselló

personal.uib.cat/patricia.horrach

Currículum

Currículum breu

Professora titular d'Economia Financera i Comptabilitat a Universitat de les Illes Balears (UIB) des de 2003, on imparteix docència en comptabilitat financera, comptabilitat d'entitats no lucratives i responsabilitat social corporativa.

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UIB i Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UIB (2010).

Forma part de l'equip de recerca del Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB denominat Comptabilitat Mediambiental i Social i les seves línies d'estudi se centren en la Comptabilitat d'Entitats no Lucratives, la Responsabilitat Social i la Comptabilitat Social, temàtiques sobre les quals ha participat a congressos nacionals i internacionals havent publicat diversos llibres i articles científics en revistes com CIRIEC España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa i la Revista de Contabilidad.

Ha estat directora i docent de diversos cursos de postgrau en la UIB, com l'Especialista Universitari en Cooperació per al Desenvolupament i el Curs d'Expert Universitari en Responsabilitat Social Corporativa. Actualment és Vicedegana i cap d'estudis de la Facultat de Turisme de la UIB.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
12/02/2018 09/09/2018 dilluns 13.00 14.00 DB008 Jovellanos
10/09/2018 10/02/2019 dimarts 13.00 14.00 Despatx subdirecció - Arxiduc Lluís Salvador
11/02/2019 02/06/2019 dilluns 13.00 14.00 Despatx subdirecció - Arxiduc Lluís Salvador
03/06/2019 08/09/2019 dilluns 13.00 14.00 DB008 Jovellanos

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20537 - Anàlisi de Balanços i Control de Gestió
21200 - Comptabilitat Financera I
20511 - Comptabilitat Financera I
20512 - Comptabilitat Financera II
20529 - Pràcticum I
20530 - Pràcticum II
22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10573 - Pràcticum del Màster en Comptabilitat
  • Màster Universitari de Comptabilitat 2012-13
  • Màster Universitari de Comptabilitat i Auditoria 2012-13
10710 - Treball de Fi de Màster
11034 - Normes Internacionals i Consolidació
11467 - RSC en l'Empresa Turística
  • Màster U. en Direcció i Planificació del Turisme 2015-16, 2016-17
11483 - Treball de Fi de Màster
  • Màster U. en Direcció i Planificació del Turisme 2015-16, 2016-17
20511 - Comptabilitat Financera I
20512 - Comptabilitat Financera II
  • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme 2016-17
  • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme 2016-17
  • Grau de Turisme 2012-13, 2016-17
20529 - Pràcticum I
20530 - Pràcticum II
20537 - Anàlisi de Balanços i Control de Gestió
  • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme 2016-17
  • Grau de Turisme 2016-17
21200 - Comptabilitat Financera I
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
22505 - Comptabilitat
  • Grau de Relacions Laborals 2013-14
22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa
2812 - Pràcticum I
2813 - Pràcticum II
5014 - Comptabilitat

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Comptabilitat i gestió mediambiental i social (ONGs) Membre
Google+ UIB