Botar al contingut
 
Dra. María del Carmen Rotger Pons
Professora titular d'universitat
Química ( Secretària )
Química Orgànica

Dra. María del Carmen Rotger Pons

Currículum

Currículum breu

La Dra Maria del Carmen Rotger és professora de l'Area de Química Orgánica desde 2007. Desde l'any 2000 és membre del Grup de Química Supramolecular. La seva recerca està orientada a l'estudi de les  forces supramoleculars, especialment  les interaccións de cations i anions amb sistemes aromàtics y el reconeixement d'especies anióniques amb receptors escuaramidics. Els darres anys ha centrat la seva tasca investigadora en l'estudi de les propietats conformacionals de composts escuaramidics i l'avaluació de la seva activitat biològica com agents antitumorals, antiparasitaris o de transport.

Te reconeguts quatre quinquenis de docència i tres sexenis d'investigació

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21432 - Química Bioorgànica
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
11376 - Química Supramolecular
11352 - Ressonància Magnètica Nuclear Avançada
11409 - Treball de Fi de Màster

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Química supramolecular (SUPRAMOL) Membre
Google+ UIB