Botar al contingut
 
Dra. Maria Isabel Ripoll Perelló
Professora contractada doctora interina
Filologia Catalana

Dra. Maria Isabel Ripoll Perelló

Currículum

Currículum breu

Palma, 1977. Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears (2012) amb la tesi Edició crítica i estudi introductori del Llibre d'intenció de Ramon Llull, dirigida pel Dr. Gabriel Ensenyat i Pujol. Llicenciada en Filologia Catalana i Lingüística General per la mateixa Universitat (2000). Acreditada com a professor ajudant doctor per l'AQUIB (2013). Membre del Grup de recerca consolidat Coditecam II de la Universitat de Barcelona; membre del projecte Història de la llengua catalana (GRHILLC), del Grup d'Estudis Medievals de la UIB (GRESMED). Des de l'any 2006 és Magister de la Maioricensis Schola Lullistica. És coordinadora de la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears (2003-2007 / 2013). És secretària del Consell Editor de la revista Studia Lulliana. És membre del consell de redacció de la revista Lluc, membre de la Comissió Editora del Patronat Ramon Llull i membre del consell editor de la Col·lecció Blaquerna.
Des d'octubre de 2007 és professora del Departament de Filologia Catalana de la UIB. D'aleshores ençà, ha impartit classes als estudis de Filologia Anglesa, de Magisteri i de Filologia Catalana, a més d'impartir els tallers de català a l'UOM. Imparteix docència al Màster de Formació de Professorat des del curs 2012-2013. És la coordinadora de l'àrea de català per a les proves d'accés a la Universitat (PAU). Durant cinc anys (2001-2006) va impartir cursos de nivell mitjà de català per a adults a l'Escola Balear de l'Administració Pública (Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears). Ha realitzat tasques d'adaptació i traducció al català de textos escolars per a les editorials Vicens Vives i Casals. A més de col·laborar en diferents publicacions bibliogràfiques (Diccionari de Definicions Lul·lianes; Antoni Febrer i Cardona: versions teatrals; Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears; Joan Alcover, M. Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps; Diccionari del Teatre de les Illes Balears, entre d'altres) ha publicat diferents articles i ressenyes en revistes nacionals (Lluc, Llengua i Literatura, Studia Lulliana, Estudis Romànics) i internacionals (Zeitschrift für Katalanistik), fruit de la recerca en els camps del lul·lisme i de la literatura catalana medieval. És la Comissionada Autonòmica del Govern de les Illes Balears per a la commemoració de l'Any Llull.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2017 10/09/2018 dimarts 12.00 14.00 CC09 Edifici Ramon Llull

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20714 - Gramàtica Històrica Catalana
22102 - Llengua Catalana
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes
10643 - Investigació i Innovació Educativa
11512 - Mètodes d'Investigació en Filologia Catalana
10704 - Treball de Fi de Màster
11534 - Treball de Fi de Màster

Recerca

Google+ UIB