Botar al contingut
 
Dr. Antonio Costa Costa
Professor col.laborador

Dr. Antonio Costa Costa

Currículum

Currículum breu

Professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Diplomat en Ciències Empresarials (1998) i Llicenciat en Economia (2000) per la UIB. Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris (2000) per la UIB y Màster en Hisenda Autonòmica i Local (2003) per la Universitat de Barcelona (UB). Doctor en Economia per la UIB (2008).

Línees de recerca: Hisenda Pública, Sistema Fiscal, Finançament Autonòmic i Local, Impactes de l'activitat turística sobre les necessitats de despesa i la capacitat fiscal de les hisendes locals.

Experiència docent en estudis de llicenciatura, grau i post grau de la UIB, vinculada al sistema fiscal espanyol i les hisendes autonòmiques i locals.

Ha estat Coordinador de Campus Extens Illes a la Facultat d'Economia i Empresa fins 2011, Director General de Pressuposts i Finançament del Govern de les Illes Balears fins juny de 2015 i actualment és Secretari de la Facultat de Turisme.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
12/02/2018 31/07/2018 dimecres 12.00 13.00 DB244-Jovellanos

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20646 - Imposició sobre la Renda Personal
20526 - Règim Fiscal
20629 - Treball de Fi de Grau d'Economia
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
20526 - Règim Fiscal
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
20629 - Treball de Fi de Grau d'Economia
20646 - Imposició sobre la Renda Personal
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Anàlisi econòmica dels impactes del turisme (AEIT) Membre
Google+ UIB