Botar al contingut
 
Dr. Antonio Bennàsar Figueras
Professor titular d'universitat
Microbiologia

Dr. Antonio Bennàsar Figueras

personal.uib.cat/toni.bennasar

Currículum

Currículum breu

Antoni Bennasar Figueras (d'ara endavant, ABF) és Doctor en Biologia per la Universitat de les Illes Balears (1995). A més de Professor i Investigador de l'Àrea de Microbiologia des de l'any 2000, ABF ha estat responsable de l'Àrea de Biotecnologia de l'empresa GridSystems (2001-03) i President Fundador de Biogenia Research (2003-05), una empresa spin-off de la UIB de base biotecnològica. L'empresa Biogenia Research va ser premiada en el VI Concurs de Projectes Empresarials (2003) i al millor projecte de Mallorca del III Concurs d'Innovació Illes Balears en la modalitat d'idees de projectes d'innovació tecnològica (2004).

A partir del desenvolupament de la seva Tesi Doctoral (1995) i fins a l'actualitat, ABF ha dedicat gran part de la seva activitat professional als àmbits de la microbiologia ambiental aplicada, seguretat i traçabilitat alimentària, l'aplicació de mètodes d'anàlisis microbiològiques; i especialment al desenvolupament d'estratègies i tècniques avançades per a la detecció, identificació i caracterització de microorganismes (Pseudomonas, Salmonella, Mycobacterium, Caulobacter). En aquest sentit, és de destacar el desenvolupament d'un mètode altament sensible per a la detecció de aflatoxinas en aliments mitjançant la tècnica de inmuno-PCR.

El contacte amb la realitat empresarial ha permès a ABF adquirir experiència en la identificació i caracterització fenotípica i molecular de microorganismes patògens; especialment d'aquells relacionats amb el control de qualitat i la seguretat alimentària. A més, les responsabilitats exercides en GridSystems i Biogenia Research, la participació com a investigador principal en dos projectes de genòmica del Pla Nacional i com a investigador en un projecte CONSOLIDER (Microgen); han permès a ABF adquirir els coneixements en bioinformática necessaris per a la seva especialització en l'assemblatge, anotació i anàlisi comparativa de genomes de microorganismes; així com per a la construcció i manteniment de bases de dades de genòmica i proteòmica.

En resum, ABF comptabilitza en l'actualitat quatre quinquennis o mèrits de docència i tres sexennis o mèrits de recerca reconeguts per la ANECA. La consolidació i continuada actualització dels diferents coneixements adquirits a través de l'experiència investigadora i de les incursions al món empresarial, constitueixen els pilars essencials sobre els quals ABF pretén sustentar una labor docent integradora, que permeti oferir una formació innovadora i amb perspectives de futur a les noves generacions de Microbiòlegs en l'àmbit de les anàlisis microbiològiques.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21519 - Anàlisis Microbiològiques
23019 - Microbiologia
11080 - Pràctiques en Empresa
11078 - Tècniques d'Anàlisi Microbiològic
11079 - Treball de Fi de Màster

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10218 - Tècniques d'Anàlisis i Microbiològica
10219 - Mètodes Moleculars per a l'Estudi dels Microorganismes
10234 - Biotecnologia Ambiental
  • Màster Universitari de Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular 2012-13
  • Màster Universitari de Microbiologia Avançada 2012-13
10453 - Ecologia Microbiana
11078 - Tècniques d'Anàlisi Microbiològic
11079 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Microbiologia Avançada 2016-17
11080 - Pràctiques en Empresa
11081 - Pràctiques en Grup d'Investigació
11082 - Disseny d'Activitats Curriculars de Laboratori
1372 - Microbiologia Ambiental
  • Biologia 2012-13
  • Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura 2012-13
  • Química 2012-13
1588 - Anàlisis Microbiològiques
21519 - Anàlisis Microbiològiques

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Microbiologia Membre
Google+ UIB