Botar al contingut
 
Dra. Esperança Amengual Alcover
Professora contractada doctora
Llenguatges i Sistemes informàtics

Dra. Esperança Amengual Alcover

Currículum

Currículum breu

Esperança Amengual és Enginyera en Informàtica (2000) i Doctora per la Universitat de les Illes Balears (2009).
Durant els anys 1999 - 2001 va participar en el projecte europeu ESPRIT nº 23242, SUCCEDE, dins de l'àmbit de l'Enginyeria del Software. L'any 2000 es va incorporar al Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears i actualment es professora contractada doctora d'aquest departament en el que imparteix assignatures relacionades amb l'enginyeria del software, l'enginyeria web i les bases de dades.
Durant els anys 2002 i 2003 va participar en el projecte QuaSAR, un programa de millora dels processos de software en petites i mitjanes empreses de software de les Illes Balears.
Després d'una etapa de recerca en la millora dels processos de software en la que ha participat en diversos projectes i publicat nombrosos articles en revistes i congressos de reconegut prestigi tant a nivell nacional com internacional (2000-2012), en la actualitat els seus interessos i activitats de recerca se centren en la interacció persona-ordinador (HCI - Human Computer Interaction) i, més concretament, en les interfícies cervell-ordinador (BCI - Brain Computer Interfaces), la seva aplicació en el desenvolupament de programes informàtics per a persones amb algun grau de discapacitat i en el desenvolupament de jocs formatius ('serious games') destinats a la rehabilitació de persones amb algun tipus de desordre neurològic.

Docència

Horari d'atenció a l'alumnat

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2017 13/07/2018 dilluns 09.30 11.30 111

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i IA (UGiVpOeIA) Membre
Google+ UIB