Botar al contingut
 
Dra. Catalina Maria Torres Figuerola
Professora contractada doctora
Economia Aplicada ( Secretària )

Dra. Catalina Maria Torres Figuerola

Currículum

Currículum breu

Cati Torres és llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la UIB (2003) i la Fachhochschule Kiel d'Alemanya (2002) i llicenciada en Economia (2007) també per la UIB. El 2005, va cursar el màster internacional en Economia del Turisme i del Medi Ambient de la UIB, i el 2009 va obtenir el títol de Doctor Europeu en el marc del Programa Oficial de Doctorat de la UIB en Ciències Econòmiques i Jurídiques (Economia del Turisme i del Medi Ambient) amb menció de qualitat.

Des del 2005, es troba vinculada al Departament d'Economia Aplicada, primer com a beneficiària d'una beca CSIC-Unitats Associades, després com a professora ajudant (2008/2009) i ajudant-doctor (2009/2010), ocupant, des de 2011, una plaça de Professor Contractat Doctor i, des de febrer de 2016, el càrrec de secretària del departament. Ha impartit docència de grau a la Diplomatura de Ciències Empresarials, la Llicenciatura i el Grau d'Economia i la Llicenciatura i el Grau d'Administració i Direcció d'Empreses; i de postgrau tant als màsters oficials d''Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals' i 'Tourism and Environmental Economics' de la UIB com a màsters de l'School of Natural Sciences i la Management School de la University of Stirling i de la Norwegian University of Life Sciences. Així mateix, ha co-dirigit una tesi doctoral amb menció internacional. Actualment, imparteix l'assignatura d'economia ambiental al Grau de Turisme i fa docència al màster oficial internacional 'Economics of Tourism: Monitoring and Evaluation'.

La seva recerca gira en torn de la valoració econòmica del medi ambient, l'anàlisi cost-benefici, l'estudi dels impactes derivats del canvi climàtic, l'ús de l'enfocament dels serveis dels ecosistemes com a eina de gestió dels ecosistemes marins i costaners, i l'economia del turisme. Ha participat en diferents projectes d'investigació, 3 finançats per la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, 2 pel VI Programa Marc d'R+D de la Comissió Europea, un altre per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, i a un contracte d'investigació amb el Ministeri de Medi Ambient i la Universitat d'Alcalá de Henares. Actualment, participa en el projecte 'Environmental and economic impacts of climate change on Spanish shores and harbours, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat en el marc del Pla Nacional R+D+i orientat a reptes socials.

És co-autora de 9 articles acadèmics, dels quals destaquen els publicats a Journal of Environmental Economics and Management, Journal of Environmental Management, Tourism Management, Ecological Economics i Marine Policy, així com de 2 capítols de llibre internacionals editats per Nova Science Publishers. Ha participat en 15 conferències científiques, entre les que destaquen els congressos XVII i XXI de l'European Association of Environmental and Resource Economists; les conferències III, IV i VI de l'Associació Hispano-Portuguesa d'Economia Ambiental i dels Recursos Naturals; la conferència de l'Association of Environmental and Resource Economists de 2011; i el MASTS Annual Science Meeting de 2016. Així mateix, ha estat convidada a participar a diversos seminaris internacionals.

És membre del Grup de Recerca Anàlisi Econòmica dels Impactes del Turisme de la UIB i col·labora amb els grups d'investigació en economia ambiental tant de la Universitat d'Stirling com de la Universitat de St. Andrews, on ha realitzat diverses estades de recerca, finançades, entre d'altres, per la Royal Society of Edinburgh i la Marine Alliance for Science and Technology of Scotland.

És coordinadora de la Càtedra UNESCO/Sa Nostra per a la gestió empresarial i el medi ambient, creada el 1998 mitjançant un conveni entre 'Sa Nostra' i la UIB i reconeguda per la UNESCO l'any 2001.

Docència

Horari d'atenció a l'alumnat

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2017 31/05/2018 dilluns 12.00 13.00 DB-254, Edifici Jovellanos (cita prèvia per e-mail)

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2016-17

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
11490 - Principis Econòmics de l'Avaluació

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
11490 - Principis Econòmics de l'Avaluació

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Anàlisi econòmica dels impactes del turisme (AEIT) Membre
Google+ UIB