Botar al contingut
 
Dra. Noemy Berbel Gómez
Professora contractada doctora
Didàctica de l'Expressió Musical

Dra. Noemy Berbel Gómez

Currículum

Currículum breu

Noemy Berbel Gómez és Professora de la Universitat de les Illes Balears, Espanya. Doctora en Recerca i Innovació Educativa per la mateixa Universitat. Titulada Superior de Música en les especialitats de: Piano; Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament; Pedagogia Musical; i Harmonia, Contrapunt i Composició, pel Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Llicenciada en Economia, per la Universitat de les Illes Balears. Les seves línies de recerca se centren en l'educació musical, creativitat i interdisciplinaritat i avaluació de centres educatius. Ha participat com a ponent en congressos de caràcter nacional i internacional i ha publicat diversos estudis en llibres i revistes especialitzades.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 31/07/2018 dilluns 10.30 11.30 Despatx B-102

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
10844 - Complement de l'Especialitat d'Edcuació Física i Esportiva 2: El contin ...
10837 - Complement de l'Especialitat de Dibuix i Disseny 2: El contingut ...
10980 - Complement de l'Especialitat de Música 2: Contextualització de les matèries
10984 - Investigació i Innovació Educativa

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10837 - Complement de l'Especialitat de Dibuix i Disseny 2: El contingut ...
  • Màster Universitari de Formació del Professorat 2016-17
10844 - Complement de l'Especialitat d'Edcuació Física i Esportiva 2: El contin ...
  • Màster Universitari de Formació del Professorat 2016-17
10980 - Complement de l'Especialitat de Música 2: Contextualització de les matèries
  • Màster Universitari de Formació del Professorat 2016-17
10984 - Investigació i Innovació Educativa
  • Màster Universitari de Formació del Professorat 2016-17
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
5120 - Pràcticum d'Educació Física I
  • Mestre. Educació Física 2012-13
5128 - Pràcticum de Llengua Estrangera I
  • Mestre. Llengua Estrangera 2012-13
5133 - Pràcticum d'Educació Musical I
  • Mestre. Educació Musical 2012-13
5143 - Pràcticum d'Educació Especial I
  • Mestre. Educació Especial 2012-13
5149 - Pràcticum d'Educació Física II
5157 - Pràcticum de Llengua Estrangera II
5159 - Formació Instrumental II
5161 - Pràcticum d'Educació Musical II
5163 - Pràcticum d'Educació Primària II

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) Investigadora principal
Patrimoni cultural i artístic Col·laboradora
Google+ UIB