Botar al contingut
 
Dr. Isaac Lera Castro
Professor contractat doctor interí
Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Dr. Isaac Lera Castro

Currículum

Currículum breu

Professor ajudant doctor. Doctor en Informātica per la Universitat de les Illes Balears (2012) i Enginyer en Informātica (2006) per la mateixa universitat. Ha estat professor associat i professor ajudant des de 2005. Ha impartit classes tant en llicenciatura, grau i māster en assignatures troncals i optatives: arquitectura de computadors, avaluaciķ i explotaciķ de sistemes informātics, web semāntica, etc.

Temes d'interčs: rendiment de sistemes i representaciķ de dades semāntics.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
18/10/2017 27/06/2018 dimecres 12.00 13.00 132

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21719 - Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics
11638 - Gestió i Emmagatzemament de Dades Massives
11637 - Tecnologies d'Informació Semàntica
11661 - Treball de Fi de Màster

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Arquitectura i comportament de sistemes informàtics i de comunicacions (ACSIC) Membre
Google+ UIB