Botar al contingut
 
Dr. Ramon Pujol Nadal
Professor contractat doctor interí
Enginyeria Mecànica

Dr. Ramon Pujol Nadal

Currículum

Currículum breu

Palma (Mallorca) 1978. Llicenciat en Física (2003) i doctor en Física Per la Universitat de les Illes Balears (2012). Inventor del concentrador solar CCStaR. Professor Ajudant (2008-13), Professor Associat (2013-14), professor ajudant doctor (2014-15) i Professor Contractat Doctor (2015-) al Departament de Física de la UIB, Àrea d'Enginyeria Mecànica. Imparteix docència en el Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a les assignatures: Màquines Hidràuliques, Enginyeria Termoenergètica i Energies Renovables. La seva investigació es centra en l'energia solar de mitjana concentració i sistemes energètics renovables. És inventor de dues patents Internacionals, té més de quaranta publicacions entre articles i presentacions en congressos. Ha participat en onze projectes R+D competitius i ha col·laborat en diferents contractes amb empreses en matèria de transferència tecnològica. Actualment és Investigador Principal del Projecte OTSun (ENE2015-68339-R).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2017 31/07/2018 dimarts 10.00 13.00 F317

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22443 - Energies Renovables
22412 - Enginyeria Termoenergètica
22408 - Màquines Hidràuliques
11316 - Màquines i Motors Tèrmics
11317 - Tecnologia de Màquines Hidràuliques

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup de Recerca en Enginyeria Energètica (GREEN) Membre
Google+ UIB