Nicole Teresa Blay Franzke

Nicole Teresa Blay Franzke
Categoria
Professora associada
Departament
Àrea de coneixement
Psicologia Bàsica

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2016-17

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21337 - Introducció a la Teoria Psicoanalítica

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21337 - Introducció a la Teoria Psicoanalítica
21300 - Psicologia General