Botar al contingut
 
Dr. Daniel Adrover Roig
Professor contractat doctor
Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Dr. Daniel Adrover Roig

Currículum

Currículum breu

Actualment, la meva activitat docent es centra en les assignatures de Psicologia del Desenvolupament en l'edat escolar (Grau de Mestre en Educació Primària, GEDP) i Trastorns del Llenguatge (GEDP) a la UIB, i també participo com professor del pràcticum de menció (Audició i Llenguatge), Pràctiques II i Treball de Final de Grau (especialitat: Audició i Llenguatge). Durant la meva trajectòria he impartit diverses matèries de disciplines complementàries, com Fonaments de Neurociències i Neuropsicologia Bàsica, en les seccions relacionades amb el desenvolupament cognitu normal i patològic. També he impartit docència sobre les bases genètiques del comportament humà, on s'inclou també una perspectiva de desenvolupament durant el cicle vital. Envers l'adquisició i dificultats del llenguatge, he treballat en les assignatures relacionades amb la Psicologia del llenguatge i la Intervenció psicoeducativa en les dificultats del llenguatge escolar, on s'incorporen les teories i models més rellevants quant a a l'adquisició i dificultats del llenguatge.La meva recerca es centra en explorar el paper de les variables atencionals i lingüístiques que ajuden el desenvolupament cognitiu òptim, amb especial èmfasi sobre el control atencional i l'experiència lingüística (bilingüisme). He realitzat diversos treballs també en relació a les afàssies i el Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), amb diverses publicacions internacionals indexades a la base JCR (Journal of Citation Reports). Les meves estades de recerca han sigut en diversos laboratoris a les ciutats de Würzburg (Alemanya), Salamanca, Oxford (Regne Unit) i Montréal (Canadà), la qual cosa m'ha servit per adquirir una perspectiva multidisciplinar. Des de Setembre de 2014 em dedico com a investigador principal al projecte 'Bilingüisme i educació: impacte sobre les funcions executives i el llenguatge en persones amb i sense Trastorn Específic del Lenguatge', recentment finançat pel Ministerio de Economia y Competitividad.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 31/07/2018 dilluns 11.00 13.00 Despatx 20, edifici Beatriu de Pinós

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària 2013-14
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) Investigador principal
Google+ UIB