Botar al contingut
 
Miquel Ripoll Perelló
Professor associat
Filosofia

Miquel Ripoll Perelló

Currículum

Currículum breu

Miquel Ripoll Perelló (Palma, 1983), Llicenciat en Filosofia i Màster en Filosofia Contemporània, és professor associat del Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears (UIB) des de l'any 2009. Ha impartit les assignatures de Filosofia en el Món Actual, Filosofia Contemporània, Metafísica I i Metafísica II en plans d'estudis de Grau i Llicenciatura. Membre del grup de recerca CRIPCON (Corrents Crítics del Pensament Contemporani), la seva recerca es centra en l'àrea de Metafísica i Ontologia, fent especial referència a l'Hermenèutica Filosòfica i el Pensament Francès Contemporani. Actualment, prepara la Tesi Doctoral sobre la crítica francesa contemporània a la visió filosòfica dels animals derivada del cartesianisme i l'obertura de noves perspectives ètiques amb el tractament dels éssers vius. En l'àmbit professional, també es dedica al periodisme, essent redactor de Diari de Balears (dBalears) des de l'any 2006.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
14/09/2017 01/02/2018 dijous 11.00 14.00 AB-06

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20908 - Estètica
20900 - La Filosofia en el Món Actual
20935 - Temes de Filosofia Moderna

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Corrents crítiques del pensament contemporani (CRIPCON) Membre
Google+ UIB