Botar al contingut
 

Dr. Sebastián Massanet Massanet

personal.uib.cat/s.massanet
Dr. Sebastián Massanet Massanet
Professor contractat doctor
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Dr. Sebastián Massanet Massanet

personal.uib.cat/s.massanet

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en Matemàtiques (2008), Màster en Matemàtiques (2009) i Doctor en Matemàtiques (2012) per la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la tesi titulada 'Contribucions a l'estudi de les implicacions borroses. Noves construccions i aplicacions a l'anàlisi d'imatges'. Des de 2011, professor de la UIB en el Dept. de Ciències Matemàtiques i Informàtica. En l'actualitat, professor Contractat Doctor. Ha impartit docència en els graus de Matemàtiques, Biologia, Bioquímica, Química i Administració i Direcció d'Empreses, en el Màster Universitari en Tecnologies de la Informació i en el Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa. És actualment co-director del Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents.

La seva activitat investigadora s'ha centrat en el camp de la Lògica Borrosa i Agregació de la Informació, especialment en els connectius lògics (implicacions borroses i funcions d'agregació), equacions funcionals i morfologia matemàtica borrosa i les seves aplicacions en el processament d'imatges. Aquesta activitat investigadora s'ha plasmat en 29 publicacions de revistes amb índex d'impacte (22 en el primer quartil), 26 articles en altres revistes i capítols de llibre, així com en altres 55 comunicacions presentades en congressos nacionals i internacionals. És revisor de diverses revistes de referència en el camp, membre de l'Editorial Board de les revistes International Journal on Approximate Reasoning i International Journal of Computational Intelligence Systems i ha organitzat diverses sessions especials en congressos. És membre del grup d'investigació 'Soft Computing, Processament d'Imatges i Agregació', membre de l' 'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears' i membre del Board de la 'European Society of Fuzzy Logic and Technology' (EUSFLAT).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 31/07/2018 dilluns 13.00 14.00 D-186
01/09/2017 31/07/2018 dijous 14.00 15.00 D-186

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20323 - Algorismes Discrets
20100 - Matemàtiques I
20340 - Models Matemàtics per a les Ciències Socials
20335 - Teoria de Jocs
11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades
11641 - Tècniques Estadístiques amb Informació Imprecisa.

Docència d'anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10924 - Mètodes Probabilístics
10931 - Mineria de Dades Aplicada
11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades
  • Màster Universitari d'Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa 2016-17
11641 - Tècniques Estadístiques amb Informació Imprecisa.
  • Màster Universitari d'Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa 2016-17
20100 - Matemàtiques I
20104 - Matemàtiques II
20305 - Matemàtiques III -Estadística
20323 - Algorismes Discrets
20335 - Teoria de Jocs
20340 - Models Matemàtics per a les Ciències Socials
20601 - Matemàtiques
2320 - Anàlisi de Dades
2779 - Introducció a les Matemàtiques Socials
2786 - Treball Acadèmicament Dirigit
Google+ UIB