Botar al contingut
 
Dr. Sebastián Massanet Massanet
Professor contractat doctor interí
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Dr. Sebastián Massanet Massanet

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en Matemàtiques (2008), Màster en Matemàtiques (2009) i Doctor en Matemàtiques (2012) per la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la tesi titulada 'Contribucions a l'estudi de les implicacions borroses. Noves construccions i aplicacions a l'anàlisi d'imatges'. Des de 2011, professor de la UIB en el Dept. de Ciències Matemàtiques i Informàtica. En l'actualitat, professor Contractat Doctor. Ha impartit docència en els graus de Matemàtiques, Biologia, Bioquímica, Química i Administració i Direcció d'Empreses i en el Màster Universitari en Tecnologies de la Informació.

La seva activitat investigadora s'ha centrat en el camp de la Lògica Borrosa i Agregació de la Informació, especialment en els connectius lògics (implicacions borroses i funcions d'agregació), equacions funcionals i morfologia matemàtica borrosa i les seves aplicacions en el processament d'imatges. Aquesta activitat investigadora s'ha plasmat en 20 publicacions de revistes amb índex d'impacte (13 en el primer quartil), 22 articles en altres revistes i capítols de llibre, així com en 49 comunicacions presentades en congressos nacionals i internacionals. És referee de diverses revistes de referència en el camp i ha organitzat diverses sessions especials en congressos. És membre del grup d'investigació 'Soft Computing, Processament d'Imatges i Agregació' i soci de la 'European Society of Fuzzy Logic and Technology' (EUSFLAT).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 31/07/2018 dilluns 13.00 14.00 D-186
01/09/2017 31/07/2018 dijous 14.00 15.00 D-186

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20323 - Algorismes Discrets
20100 - Matemàtiques I
20340 - Models Matemàtics per a les Ciències Socials
20335 - Teoria de Jocs
11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades
11641 - Tècniques Estadístiques amb Informació Imprecisa.

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Soft Computing, Processament d'Imatges i Agregació (SCOPIA) Membre
Google+ UIB