Botar al contingut
 
Dra. Cristina Gil Membrado
Professora contractada doctora interina
Dret Civil

Dra. Cristina Gil Membrado

Currículum

Currículum breu

 

Formació acadèmica


Llicenciada en Dret per la Universitat de Saragossa. Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la UNED. Doctora en Dret per la UIB (2010).


Trajectòria profesional


Ha estat advocada (2003-2012) en l'àmbit privat i orientadora jurídica en la Direcció general per a la Dependència.


Trajectòria docent


Des de 2007 ha impartit docència en matèries de Dret Civil i en títols propis de postgrau.


S'ha format per a la docència universitària de qualitat i ha estat ponent en Jornades orientades a la formació docent universitària. Utilitza noves tecnologies com a eina docent.


Ha participat en projectes d'innovació docent i és investigadora principal del projecte «El Club del Debat en Primer del Grau en Dret».


Ha dirigit Treballs Fi de Grau, Fi de Màster i s'ha iniciat en l'adreça de tesis doctorals.


Trajectòria investigadora


Ha publicat quatre monografies: «La història clínica: deures del responsable i drets del pacient» -Comares-, que va obtenir el Premi de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades al millor treball de recerca publicat (2011); «L'habitatge familiar» -Reus-; «La responsabilitat civil per implant mamari: mala praxi, consentiment informat i pròtesis defectuoses» -Comares- i «Règim jurídic civil dels animals de companyia» -Dykinson-.


Ha col·laborat en obres col·lectives, com «El patrimoni successor. Qüestions d'interès en la pràctica substantiva i processal» i «Autorregulació i solució de conflictes en l'àmbit del turisme».


Propis de la disciplina civil, entre uns altres, ha publicat un treball sobre la tutela preventiva enfront del soroll -Aranzadi Civil-; un estudi sobre el barem -Aranzadi Doctrinal-; un treball sobre la supressió del dret de correcció -Revista de Dret Privat-; un treball en el qual analitza si les manifestacions abocades en un anunci publicitari constitueixen exercici de la lliure expressió -Indret-; un estudi sobre la protecció de les dades en l'exercici de l'advocacia -Revista de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades- i una anàlisi sobre l'article 96.1 CC i l'atribució del domicili familiar al no custodio -Economist & Jurist-.


En l'àmbit del Dret sanitari, aporta, entre unes altres, un examen de la protecció de les dades del nasciturus en la història clínica -RJIB-; un estudi sobre la recepta electrònica -DS: Dret i Salut-; un treball sobre la responsabilitat civil per infecció nosocomial o hospitalària -Actualitat de Dret Sanitari-; una anàlisi sobre la fulla d'informació i el consentiment informat en la recerca biomèdica -Revista de Dret i Genoma Humà-; una exposició de la regulació de l'ús de mostres biològiques d'origen humà amb finalitats de recerca -Revista de Bioètica i Dret- i un estudi sobre la custòdia de la història clínica quan el metge mor o es jubila -Revista de Responsabilitat Mèdica-.


Ha participat en projectes de recerca obtinguts en convocatòries competitives. Actualment és investigadora en el Projecte «Privadesa i xarxes socials: nous reptes en la protecció de dades i dels drets a l'honor, intimitat i imatge».


Ponent en Congressos, Conferències i Seminaris. És avaluadora externa de la «Revista de Dret i Genoma Humà» i de la «Revista de Dret, Empresa i Societat».


Altres mèrits


Assessora de la Síndica de Greuges de la UIB.


Codirigeix el Màster en Dret Sanitari de la UIB.


Vocal jurista del Comitè Ètic de Recerca dels Illes Balears i del Comitè d'Ètica de la Recerca Biosanitaria de la UIB.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 31/07/2018 dijous 09.00 11.00 DA232 Previa cita a cristina.gil@uib.es

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat
20490 - Treball de Fi de Grau
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals
11586 - Fonaments Professionals de la Psicologia Sanitària
11037 - Mòdul Especial

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Drets de la personalitat Membre
Google+ UIB