Dra. Cristina Gil Membrado

Dra. Cristina Gil Membrado
Categoria
Professora contractada doctora interina
Departament
Àrea de coneixement
Dret Civil
Telèfon(s)
  • 971 259950 (9950)  

Currículum breu

 

Formació acadèmica


Llicenciada en Dret per la Universitat de Saragossa. Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la UNED. Doctora en Dret per la UIB (2010).


Trajectòria profesional


Ha estat advocada (2003-2012) en l'àmbit privat i orientadora jurídica en la Direcció general per a la Dependència.


Trajectòria docent


Des de 2007 ha impartit docència en matèries de Dret Civil i en títols propis de postgrau.


S'ha format per a la docència universitària de qualitat i ha estat ponent en Jornades orientades a la formació docent universitària. Utilitza noves tecnologies com a eina docent.


Ha participat en projectes d'innovació docent i és investigadora principal del projecte «El Club del Debat en Primer del Grau en Dret».


Ha dirigit Treballs Fi de Grau, Fi de Màster i s'ha iniciat en l'adreça de tesis doctorals.


Trajectòria investigadora


Ha publicat quatre monografies: «La història clínica: deures del responsable i drets del pacient» -Comares-, que va obtenir el Premi de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades al millor treball de recerca publicat (2011); «L'habitatge familiar» -Reus-; «La responsabilitat civil per implant mamari: mala praxi, consentiment informat i pròtesis defectuoses» -Comares- i «Règim jurídic civil dels animals de companyia» -Dykinson-.


Ha col·laborat en obres col·lectives, com «El patrimoni successor. Qüestions d'interès en la pràctica substantiva i processal» i «Autorregulació i solució de conflictes en l'àmbit del turisme».


Propis de la disciplina civil, entre uns altres, ha publicat un treball sobre la tutela preventiva enfront del soroll -Aranzadi Civil-; un estudi sobre el barem -Aranzadi Doctrinal-; un treball sobre la supressió del dret de correcció -Revista de Dret Privat-; un treball en el qual analitza si les manifestacions abocades en un anunci publicitari constitueixen exercici de la lliure expressió -Indret-; un estudi sobre la protecció de les dades en l'exercici de l'advocacia -Revista de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades- i una anàlisi sobre l'article 96.1 CC i l'atribució del domicili familiar al no custodio -Economist & Jurist-.


En l'àmbit del Dret sanitari, aporta, entre unes altres, un examen de la protecció de les dades del nasciturus en la història clínica -RJIB-; un estudi sobre la recepta electrònica -DS: Dret i Salut-; un treball sobre la responsabilitat civil per infecció nosocomial o hospitalària -Actualitat de Dret Sanitari-; una anàlisi sobre la fulla d'informació i el consentiment informat en la recerca biomèdica -Revista de Dret i Genoma Humà-; una exposició de la regulació de l'ús de mostres biològiques d'origen humà amb finalitats de recerca -Revista de Bioètica i Dret- i un estudi sobre la custòdia de la història clínica quan el metge mor o es jubila -Revista de Responsabilitat Mèdica-.


Ha participat en projectes de recerca obtinguts en convocatòries competitives. Actualment és investigadora en el Projecte «Privadesa i xarxes socials: nous reptes en la protecció de dades i dels drets a l'honor, intimitat i imatge».


Ponent en Congressos, Conferències i Seminaris. És avaluadora externa de la «Revista de Dret i Genoma Humà» i de la «Revista de Dret, Empresa i Societat».


Altres mèrits


Assessora de la Síndica de Greuges de la UIB.


Codirigeix el Màster en Dret Sanitari de la UIB.


Vocal jurista del Comitè Ètic de Recerca dels Illes Balears i del Comitè d'Ètica de la Recerca Biosanitaria de la UIB.

Horari d'atenció a l'alumnat

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2017 31/07/2018 dijous 09.00 11.00 DA232 Previa cita a cristina.gil@uib.es

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2016-17

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals
11586 - Fonaments Professionals de la Psicologia Sanitària
11037 - Mòdul Especial

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2017-18

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat
20490 - Treball de Fi de Grau
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals
11586 - Fonaments Professionals de la Psicologia Sanitària
11037 - Mòdul Especial

Grups de recerca on participa

Grup Tipus de participació
Drets de la personalitat Membre