Botar al contingut
 

Dra. Maria Assumpció Rost Bagudanch

personal.uib.cat/assumpcio.rost
Dra. Maria Assumpció Rost Bagudanch
Professora contractada doctora
Llengua Espanyola

Dra. Maria Assumpció Rost Bagudanch

personal.uib.cat/assumpcio.rost

Currículum

Currículum breu

Assumpció Rost Bagudanch, professora contractada doctora (interina) a la Universitat de les Illes Balears, centra la seva investigació en l'anàlisi i l'explicació del canvi foneticofonològic, mitjançant el recurs a la fonètica experimental, la dialectologia i la sociolingüística, a més de la gramàtica històrica, bo i seguint un marc teòric poc emprat a l'estat español: el de la Fonologia Evolutiva de Blevins (2004 i ss.). Els treballs en aquest sentit comencen a elaborar-se abans de la presentació de la tesi doctoral (maig de 2011) i prossegueixen fins a l'actualitat, la qual cosa ha suposat a publicació d'articles en revistes científiques especialitzades i capítols de llibre, així com contribucions a congressos.

La labor com a docent s'ha dut a terme entre la Universitat de Girona (com a becària predoctoral en un principi i com a professora associada més tard) i la Universitat de les Illes Balears, on exerceix des del curs 2012-13. A la primera d'aquestes institucions va impartir classe a la titulació de Filologia Hispànica (Fonètica i Fonologia Espanyola, Història Social de la Llengua Espanyola, Gramàtica Històrica de l'Espanyol II, Espanyol d'Amèrica) i, a la segona, al grau en Llengua i Literatura Espanyola (Introducció a l'Estudi de la Llengua Espanyola, Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Fonètica i Fonologia, Lingüística del Text, principalment). A més a més, des del curs 2013-14, s'ha donat classe a nivell de màster (Máster en Estudios Fónicos, del CSIC, i Màster en Llengües i Literatures Modernes, a la UIB).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
10/09/2018 21/12/2018 dilluns 10.00 11.30 despacho CC07
10/09/2018 21/12/2018 dimarts 10.00 11.30 CC07
11/02/2019 31/05/2019 dimecres 09.00 10.00 CC07
11/02/2019 31/05/2019 dijous 09.00 10.00 CC07

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20810 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Fonètica i Fonologia
20831 - Fonètica Experimental Aplicada a l'Espanyol
20803 - Introducció a l'Estudi de la Llengua Espanyola
20828 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Espanyoles
11172 - Teoria i Pràctica de la Lingüística Aplicada

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
0965 - Gramàtica Espanyola I
11172 - Teoria i Pràctica de la Lingüística Aplicada
11188 - Seminari Monogràfic d'Especialització Lingüística I
  • Màster Universitari de Llengües i Literatures Modernes 2016-17
20803 - Introducció a l'Estudi de la Llengua Espanyola
20810 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Fonètica i Fonologia
20825 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Lingüística del Text
  • Grau de Llengua i Literatura Catalanes 2013-14
  • Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 2013-14
20828 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Espanyoles
20831 - Fonètica Experimental Aplicada a l'Espanyol
  • Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 2016-17
20832 - Historiografia Lingüística de l'Espanyol
  • Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 2017-18
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
Google+ UIB