Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Altres convocatòries per a l'estranger

 1. Convocatòria TancadaBeques d'especialització en Organismes Internacionals (BOI)

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 20 de novembre de 2008.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 45 beques per a estades per a la especialització en organismes internacionals de ciència i tecnologia, així com un ajut complementari per a instal·lació i viatges.

  La durada de les beques serà de 24 mesos.
  La dotació de les beques serà de 2.550€ bruts mensuals.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Tenir la nacionalitat espanyola o residencia legal a Espanya; estar en possessió de titulació universitària superior d'acord a cada perfil; bons coneixements orals i escrits d'anglès; no haver gaudit de cap altra beca d'aquest subprograma en convocatòries anteriors.
  3. TERMINI
  Fins al 20 de novembre de 2008.
  La sol·licitud es farà a través de l'eina telemàtica

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Instruccions   Icona Vist
  Models de documents   Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna