Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaBorses de viatge per a estades breus en centres d'investigació fora de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2006/2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de juny de 2007.

  Normativa:
  • Resolució del dia 7 de juny de 2006 (BOIB del dia 22 de juny de 2006)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen borses de viatge per fer estades breus en centres d'investigació espanyols o estrangers, sempre que aquests estiguin ubicats fora de les Illes Balears i per assistir a congressos científics, quan la persona becària presenti una comunicació com a primer autor.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  En el moment de la sol·licitud i durant el temps que duri l'activitat objecte de l'ajut, ser beneficiari actiu d'una beca predoctoral per a la formació de personal investigador de la CAIB de la Conselleria d'Innovació i Energia o de la Conselleria d'Economia , Hisenda i Innovació.
  3. TERMINI
  Fins al 30 de juny de 2007
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona RTF
  Convocatòria Icona Vist  
  Imprès de sol·licitud   Icona Vist

  Torna