Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques Institut Geològic i Miner d'Espanya

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 19 de març de 2009.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 9 ajuts per a la realització de tesis doctorals relacionades amb activitats pròpies de l'IGME. La durada de l'ajut serà de 48 mesos, en dos períodes (beca i contracte en pràctiques).
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país de la UE o ser resident a Espanya en el moment de sol·licitar la beca; estar en possessió de les condicions acadèmiques necessàries, amb data de finalització d'estudis a l'any 2004 o posterior; no rebre cap altre compensació econòmica; en segons quins casos, estar en possessió del permís de conduir categoria B.
  3. TERMINI
  fins al 19 de març de 2009.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria i impresos Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna