Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Ajuts d'anteriors Plans Nacionals d'R+D+i o Programes Marc de la Unió Europea

 1. Convocatòria TancadaBeques de l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 23 de març de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 50 beques per a titulats superiors que vulguin fer la tesi doctoral en el temes àmbit de l'INIA.
  La durada dels ajuts serà de 48 mesos, estructurat en dos períodes: primer període de 24 mesos amb característica de beca i segon període, que comprendrà com a màxim els dos anys següents des de la finalització del període de beca, en contracte de treball en pràctiques.

  La dotació econòmica serà de 1.200 euros mensuals.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Els sol·licitants hauran d'estar en possessió del títol o haver superat els requisits per accedir als ensenyaments de tercer cicleo als estudis oficials de postgrau.

  La data de finalització dels estudis haurà de ser:

  a) posterior a l'1 de gener de 2006, en el cas de llicenciats, enginyers i arquitectes o titulació equivalent en sistemes universitaris estrangers. En el cas d'estudis no finalitzats el darrer requisits o assignatura que li hagi donat accès al postgrau haurà de ser posterior a l'1 de gener de 2006.

  b) posterior a l'1 de gener de 2005, en el cas de diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics o titulació equivalent en sistemes universitaris estrangers.

  c) anterior a les assenyalades anteriorment i posterior a l'1 de gener de 2002 en els casos següents:

  c.1) Els que es trobin en possessió del títol oficial de les especialitats de medicina, farmàcia, biologia, química o psicologia i que en el moment de sol·licitar la beca estiguin en possessió del títol oficial d'especialitat mèdica (MIR) o farmacèutica (FIR) o tenguin el certificat oficial d'especialista en biologia (BIR), química (QUIR) o psicologia (PIR).

  c.2) Els que s'hagin dedicat a l'atenció i cura de fills menors de sis anys, entre l'1 de gener de 2002 i l'1 de gener de 2006.
  3. TERMINI
  Fins al 23 de març de 2010.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna