Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Altres convocatòries per a l'estranger

 1. Convocatòria TancadaBeques postgrau conveni MEC-Universitats EUA

  CONVOCATÒRIA: 2004 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 20 de setembre de 2004.

  Normativa:
  • Resolució del dia 5 d'agost de 2004 (BOE del dia 31 d'agost de 2004)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen beques predoctorals i postdoctorals a l'empara dels convenis de cooperació entre el MEC i les universitats americanes següents: Universitat de Georgetown de Washington, DC, Universitat de California, Berkeley (UCB), Universitat de California, San Diego (UCSD), Universitat de California, Los Angeles (UCLA), Universitat de Delaware (UD), i Universitat d'Indiana-Bloomington (UIB). Cada sol·licitant pot presentar sol·licitud de beca per a dues universitats, com a màxim.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Sol·licitants predoctorals: Estar en possesió de la nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la UE i residir a Espanya; haver aprovat totes les assignatures/crèdits per obtenir la titulació de llicenciat, enginyer o arquitecte amb data posterior a l'1 de gener de 2002 i amb una nota mitjana igual o superior a 2,00; coneixements d'anglès d'un mímin de 550 TOEFL o 213 en versió Internet; no haver realitzat amb anterioritat estudis de postgrau en universitats espanyoles o estrangeres per a obtenir el títol de doctor.

  Sol·licitants postdoctorals: Estar en possessió de la nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la UE i residir a Espanya; haver obtingut el títol de doctor amb posterioritat al 31 de gener de 2002; no ser funcionari de carrera; coneixements d'anglès d'un mímin de 550 TOEFL o 213 en versió Internet; no haver gaudit amb anterioritat d'altres beques o contractes postdoctorals similars.
  3. TERMINI
  Fins al 20 de setembre de 2004.
  4. DOTACIÓ
  Beques predoctorals: 1.500 dolars bruts mensuals.
  Beques postdoctorals: 2.250 dolars bruts mensuals.
  Ajut per a despeses de viatge i instal·lació: 3.700 dolars.
  Podeu trobar la documentació necessària al web del MICINN.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna