Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques pre i postdoctorals MEC-Fundació Ortega y Gasset

  CONVOCATÒRIA: 2004 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 de setembre de 2004.

  Normativa:
  • Resolució del dia 14 d'agost de 2004 (BOE del dia 7 de setembre de 2004)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen fins a un màxim de 6 beques predoctorals de formació per un any de durada, renovables per un període igual i que tingui com a objecte l'elaboració i presentació d'una tesi doctoral, i fins a un màxim de 6 beques postdoctorals de perfeccionament d'un any de durada amb objecte d'adquirir experiència en la realització de les tasques docents i investigadores assolides durant l'etapa de formació predoctoral. La data d'inici de les beques serà l'1 de febrer de 2005. La dotació mensual bruta serà de 1.100 euros per a les beques predoctorals i 1.301 euros per a les beques postdoctorals.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Veure convocatòria per a cada cas.
  3. TERMINI
  Fins al 21 de setembre de 2004
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOE   Icona Vist
  Instruccions   Icona Vist
  Codis universitats   Icona Vist
  Imprès de sol·licitud Icona Vist Icona Vist
  Memòria Icona Vist Icona Vist
  CV director Icona Vist Icona Vist
  CV sol·licitant Icona Vist Icona Vist
  Declaració responsable Icona Vist Icona Vist
  Nota mitjana Icona Vist Icona Vist
  Annex I Icona Vist Icona Vist
  Annex II Icona Vist Icona Vist

  Torna