Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques "Turismo de España" per a estudis de postgrau

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 14 d'abril de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 43 beques per a espanyols per a la realització d'estudis de postgrau sobre matèries turístiques en universitats o centres de reconegut prestigi espanyols i estrangers.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estar en possesió de la nacionalitat espanyola; llicenciat superior universitari i Tècnic o Diplomat d'Empreses i Activitats Turístiques amb posterioritat a l'1 de gener de 1993; una nota mitjana de 6'50 sobre 10 o de 1,6 sobre 4; elevats coneixements d'anglès i qualsevol altre idioma d'un país de laU E; no haver gaudit anteriorment de cap beca "Turismo de España" ni haver gaudit en els tres anys anteriors de cap beca semblant.
  3. TERMINI
  fins al 14 d'abril de 2008
  4. DOTACIÓ
  20.000 euros bruts/beca.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria i impresos beques espanyols Icona Vist

  Torna