Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques "Turismo de España" per a estrangers per a estudis de postgrau

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 d'abril de 2010.

  1. RESUM
  Es convoquen 10 beques per a estrangers per a la realització de cursos de postgrau sobre matèries turístiques en universitats o centres espanyols de prestigi.
  Els cursos, que se realitzaran a Espanya, seran proposats pels sol·licitants i hauran de tractar sobre algunes de les matèries següents, relacionades sempre amb el turisme: Dret, urbanisme, medi ambient, productes turístics, qualitat, formació, transports i tecnologies turístiques.
  Els cursos hauran de tenir un mínim de 300 hores lectives.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Nacionalitat estrangera; llicenciatura superior universitària o títol de Tècnic o Diplomat d'Empreses i Activitats Turístiques amb posterioritat a l'1 de gener del 2000; una nota mitjana mínima de 6'50 sobre 10; coneixement elevat de l'idioma castellà parlat i escrit, d'anglès i qualsevol altre idioma d'un país de la UE; no haver gaudit anterioment de cap beca "Turismo de España".
  3. TERMINI
  Fins al 21 d'abril de 2010.
  4. DOTACIÓ
  20.000 euros bruts/beca.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria i impresos Icona Vist
  Correcció BOE (I) Icona Vist
  Correcció BOE (II) Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna