Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques unitats associades Universitats-CSIC

  CONVOCATÒRIA: 2004 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 23 de setembre de 2004.

  Normativa:
  • Resolució del dia 18 d'agost de 2004 (BOE del dia 3 de setembre de 2004)
  • Resolució del dia 16 de setembre de 2004 (BOE del dia 30 de setembre de 2004)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen beques per a la formació de doctors en grups científics de les universitats que siguin unitats associades al CSIC mitjançant algun dels seus centres, i en els grups o departaments de centres del CSIC mitjançant els quals estan associats.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Llicenciats i enginyers o arquitectes d'una escola tècnica superior amb data posterior a l'1 de gener de 2002 (excepte en els casos detallats); acreditar una nota mínima de carrera d'1'60; acreditar la tutoria o direcció d'un investigador de plantilla d'una unitat associada al CSIC, del grup o departament, o d'investigadors d'ambdues parts.
  3. TERMINI
  Fins al 23 de setembre.
  4. DOTACIÓ
  1.100 euros bruts anuals.
  Els impresos son disponibles a l'adreça http://wwwn.mec.es/univ/jsp/plantillaAncho.jsp?id=163

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist
  Modificació de la resolució Icona Vist

  Torna