Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Incorporació

  1. Convocatòria TancadaAjuts per a la promoció de l’ocupació jove i implantació de la garantia juvenil a R+D+i

    CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

    AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 9 d'abril de 2015.

    Normativa:
    Organismes convocants:
    1. RESUM

    L’objectiu d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes, d’una durada de 3 anys, per a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la R+D a través de la seva contractació laboral en universitats, organismes i entitats d’investigació del sector públic a la vegada que es reforcen les activitats d’investigació dels mateixos i el rendiment d’infraestructures, equipaments científico-tècnics, laboratoris o qualsevol instal•lació o servei de caràcter general o d’ús comú de l’entitat, de caràcter científico-tècnic, o de gestió de la investigació.

    Aquesta actuació s’emmarca en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil, amb recursos financers de la Iniciativa de Empleo Juvenil i del Fons Social Europeu pel període 2014-2020.

    La UIB efectuarà, en cas de resultar beneficiària de les ajudes, els processos de selecció i contractació del personal.

    Les característiques d’aquests ajuts, de 2 anys de durada, es troben establertes a l’article 5 de la convocatòria.

    Els requisits del personal tècnic i de gestió de la R+D els podeu trobar a l’article 6 de la convocatòria.

    Per a la consecució dels objectius perseguits a través d’aquesta actuació, correspondrà als grups sol·licitants elaborar una proposta d’activitat i un programa formatiu.

    2. REQUISITS DELS CONTRACTATS

    - Els destinataris seran menors de 25 anys amb una titulació universitària de grau superior, grau mitjà, o tècnic o tècnic superior de formació professional.
    - Hauran d’estar inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

    3. TERMINIS I FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

    El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels centres d'R+D és del 3 de març de 2015 fins el 9 d'abril de 2015 a les 15 hores (hora peninsular).

    Documentació requerida:
    Heu de fer arribar a l’OSR com a màxim el dia 30 de març de 2015 la següent documentació:
    1. Proposta, segons el model disponible en la pàgina web del Ministeri, establerta a l’article 12.2.a) de la convocatòria.
    2. Descripció del pla de formació, segons el model disponible en la pàgina web del Ministeri, establerta a l’article 12.2.b) de la convocatòria.
    3. Compromís de cofinançament degudament signat, segons el model establert a l’annex A.

    4. COSTOS DE CONTRACTACIÓ

    Aquests ajuts requereixen de cofinançament per part de l’investigador o grup responsable del tècnic.

    L’import anual dels contractes depèn de la titulació dels tècnics contractats:

    Titulació Universitària
    Cost anual total de contractació: 21.329,85 €
    Ajut anual financiable: 19.600,00 €
    Quantia anual a cofinançar pel grup receptor: 1.729,85 € (més uns 530,00 € anuals d’indemnització per finalització de contracte)

    Formació Professional
    Cost anual total de contractació: 19.479,81 €
    Ajut anual financiable: 17.900,00 €
    Quantia anual a cofinançar pel grup receptor: 1.579,81 € (més uns 485,00 € anuals d’indemnització per finalització de contracte)

    Per a més informació us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà (ext. 2765, xavier.salva@uib.es).

    Documents i enllaços
    Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
    Convocatòria BOE   Icona Vist  
    Modificació dels terminis   Icona Vist  
    Altres modificacions convocatòria   Icona Vist  
    Enllaç al programa    Icona Vist
    Annex A Icona Vist   

    5. RESOLUCIÓ
    Documents i enllaços
    Documents i enllaçosIcona PDF
    Resolució definitiva Icona Vist
    Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist
    Correcció d'errors resolució Icona Vist

    Torna