Programes estatals

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Salut: Accions de dinamització de l'entorn investigador i tecnològic del SNS

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 4 de maig de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es pretén fomentar la cooperació pública-privada amb les accions següents:

  - Accions d'investigació clínica amb medicaments d'ús humà
  - Accions d'innovació i desenvolupament de tecnologies sanitàries per al SNS
  - Creació de xarxes de cooperació en investigació tecnològica
  - Accions de foment a la creació dins del SNS d'Instituts d'Investigació Sanitària

  La durada dels projectes serà d'entre un i quatre anys. Aquests projectes són compatibles amb altres ajuts.
  S'atorgarà una quantitat en concepte de préstec sota la modalitat de bestreta reemborsable. L'import màxim per proposta serà de 12.000.000 €, sense que en cap cas pugui passar el 75% del pressupost.

  2. REQUISITS
  Centres públics d'I+D; Fundacions del sector públic; centres privats d'I+D; Fundacions i qualsevol agrupació de persones públiques.
  3. TERMINI
  Fins al 4 de maig de 2010.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, els informes corresponents i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al dia 29 d'abril de 2010.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Més informació    Icona Vist

  Torna