Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Técnica de Excel·lència

 1. Convocatòria Pendent d'oberturaProjectes "Explora Ciencia" i "Explora Tecnología"

  CONVOCATÒRIA: 2017 - S'obrirà dia 30 d'octubre de 2017
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per promoure projectes d'investigació bàsica o tecnològica els resultats dels quals poden arribar a representar un avenç significatiu del coneixement mitjançant el plantejament i desenvolupament de nous enfocaments o metodologies inabastables d'altre manera i que, per la naturalesa dels coneixements generats, poguessin tenir un marcat caràcter transversal. El termini d'execució serà d'un o dos anys.

  2. TERMINI

  Fins al 21 de novembre de 2017 a les 15 hores.
  Per tal d'assegurar la firma electrònica del representant legal, els investigadors principals hauran de tancar les sol·licituds el 20 de novembre de 2017.

  IMPORTANT: Donat que la UIB és responsable del compliment de les condicions establertes a les convocatòries, heu d’enviar a l’OSR al més aviat possible la composició de l’equip d’investigació i l’equip de treball així com el pressupost a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es (informació que apareix al resum de la proposta abans de generar la sol·licitud definitiva). No és necessari que envieu un esborrany de la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella mentre a l’OSR es revisa que els conceptes de despesa i la composició dels equips s’ajustin a les condicions de la convocatòria.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Bases   Icona Vist  
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist   
  Presentació de sol·licituds i models de documents (nou 10/10/2017 Exclamació)    Icona Vist
  Més informació    Icona Vist

  3. RESOLUCIÓ

  Convocatòria pendent de resolució.

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna