Programes estatals

Fletxa abaix Ajuts d'anteriors Plans Nacionals d'R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes complementaris en metodologia de la investigació en serveis de salut i equitat social i de gènere en salut

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 d'octubre de 2007.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajuts per a projectes complementaris en metodologia de la investigació en serveis de salut i equitat social i de gènere en salut.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D i empreses públiques o privades amb serveis de prevenció de riscos laborals.


  L'investigador principal haurà de pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant i tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral; no estar realitzant un programa de formació sanitària especialitzada, de perfeccionament postdoctoral o de formació en investigació per a professionals que han acabatla formació sanitària especialitzada; no pot figurar com a tal en més d'una sol·licitud.
  Els investigadors contractats amb càrrec a les estructures estables d'Investigació Cooperativa (Ciber, Retics i Consolider) no podran ser IPs en aquesta convocatòria.
  3. TERMINI
  Fins al 17 d'octubre de 2007.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, els informes corresponents i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al dia 15 d'octubre de 2007
  Les sol·licituds s'emplenaran a través de la pàgina web del l'ISCIII.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist
  Model memòria Icona Vist  
  Model CV (GREC: model FIS- Projectes investigació 6 últims anys) Icona Vist  

  Torna