Programes estatals

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaProjectes Singulars i Estratègics

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 23 de juliol de 2009.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  L'objectiu general d'aquest convocatòria és afavorir la cooperació estable i a mig termini entre agents públics i privats mitjançant l'execució de projecets d'I+D en determinats sectors.

  Els projectes objecte d'aquesta convocatòria són:

  - projectes d'investigació aplicada
  - estudis de viabilitat tècnica previs a activitats d'investigació aplicada o de desenvolupament experimental
  - projectes de desenvolupament experimental
  - Accions complementàries: actuacions de difusió dels resultats de les activitats d'investigació científica i desenvolupament tecnològic adreçades a totes les entitats dels sectors empresarials
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, centres privats d'investigació i desenvolupament universitaris, altres centres privats d'investigació i desenvolupament sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats públiques, altres centres públics d'investigació i desenvolupament, altres entitats privades sense ànim de lucre, altres entitats de dret públic, determinades agrupacions o sassociacions.

  Per la naturalesa dels projectes, els sol·licitants hauran d'actuar en cooperació, essent indispensable la participació d'un organisme públic d'I+D, una Universitat (pública o privada) o, un centre públic d'I+D.
  3. TERMINI

  Fins al 23 de juliol de 2009.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 20 de juliol de 2009.
  L'aplicació telemàtica per fer la sol·licitud ja és disponible.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist
  Bases Icona Vist


  Torna