Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaInstitut de la Dona: Investigacions relacionades amb els estudis de les dones i del gènere

  CONVOCATÒRIA: 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 14 d'agost de 2012.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen subvencions destinades a fomentar la realització d'investigacions relacionades amb la situacions de les dones i del gènere, així com a impulsar la investigació aplicada en la matèria en les prioritats següent:
  - Ocupació, dones emprenedores i discriminació salarial
  - Conciliació de la vida laboral, personal i familiar
  - Violència de gènere

  La durada màxima dels projectes serà de tres anys, comptadors des de l'any següent al de la sol·licitud.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Universitats públiques, organismes públics d'investigació, universitats privades i altres entitats privades sense ànim de lucre i amb finalitat investigadora.
  3. TERMINI

  Fins al 14 d'agost de 2012.

  MOLT IMPORTANT: Totes les persones interessades a presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria s'han de posar en contacte amb el Vicerectorat d'Investigació( cati.miralles@uib.es ; ext. 3431) abans de les 14 hores del 30 de juliol de 2012.

  Els documents dels apartats a, b, c i d de la convocatòria s'han d'enviar, a més, per correu electrònic en el mateix termini a estudiosmujer2@inmujer.es identificant clarament el nom de l'investigador principal.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més informació i impresos   Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna