Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada15. Programa d'ajuts per a estades d'investigació a la Universitat de Harvard

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 de març de 2009.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Estades d’investigació a la Universitat de Harvard en el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Complutense de Madrid (Real Colegio Complutense).
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  - Ser professor o investigador contractat (doctor per una universitat espanyola) i desenvolupar l'activitat docent i/o investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.
  - Tenir una carta d’admissió (o de sol·licitud si està pendent de resposta) del centre de la Universitat de Harvard on hagin de desenvolupar les seves activitats.
  - Realitzar un projecte d’investigació.
  3. CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES
  La dotació màxima és de 6.000 euros cada un, amb un màxim de 1.300 euros per mes d’estada a la Universitat de Harvard.

  La UIB també es farà càrrec de les despeses de desplaçament fins a un màxim de 800 euros.
  4. TERMINI
  Fins el 16 de març de 2009 inclòs.
  5. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Documentació que cal presentar:

  - Imprès de sol·licitud.
  - Memòria del projecte a realitzar
  - Carta d’admissió pel Centre de la Universitat de Harvard on hagin de desenvolupar les seves activitats, i en cas de no haver-la rebuda, adjuntar la carta de sol•licitud.

  La petició de finançament només s'acceptarà si el sol·licitant té el seu currículum actualitzat a la base de dades GREC.
  6. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.
  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.
  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui, a:

  Xavier Salvà
  Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
  Son Lledó. Campus Universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 2765, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.
  7. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Conveni UIB-UCM/RCC Icona Vist
  Convocatòria UIB 2009 Icona Vist
  Convocatòria Real Colegio Complutense 2009 Icona Vist
  8. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Comunicació candidats al RCC Icona Vist
  Ratificació de candidats del RCC Icona Vist
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna