Comitè de Bioseguretat

El Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears es crea amb la finalitat d’assessorar la Universitat, avaluar, certificar i donar suport en les tasques científiques i docents que impliquin la utilització d’organismes modificats genèticament (OMG), agents biològics i mostres potencialment contaminades amb agents biològics, així com per vetllar perquè es compleixin les obligacions exigides per la normativa vigent en matèria de seguretat biològica.  

Composició actual

[ Consultau la composició actual ]

Creació i normativa

Actes de les reunions

[ Consultau totes les actes

 

Instal·lacions i activitat autoritzades

Autoritzacions a data 27/10/2016

 

Procediment de notificació d'agents biològics i OMG