Anàlisi i modelització econòmica

Informació general del grup

Àrea ANEP: Economia

Línies de recerca:

  • Anàlisi microeconòmica del consumidor
  • Modelització macroeconomètrica
  • Anàlisi econòmica del turisme