ArqueoUIB

Informació general del grup

Àrea ANEP: Història i art

Línies de recerca:

  • Arqueologia i etnoarqueologia
  • Prehistòria d'ambients insulars
  • Gestió de Patrimoni Arqueològic