Biologia Cel·lular del Càncer (BIOCANCER)

Tesis i treballs d'investigació

  • Guillem Ramis Munar, "Caracterització Molecular dels efectes de la inhibició de l'EGFR en cèl·lules de Glioma". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2012. DEA.