Climatologia, hidrologia, riscs naturals i territori

Informació general del grup

Àrea ANEP: Ciències de la terra

Línies de recerca:

  • Climatologia i recursos hídrics a l'àrea mediterrània
  • Caracterització hidrològica, transport de sediments i processos d'inundació en conques de drenatge
  • Perillositat natural i impacte dels riscs naturals sobre el territori