Construccions arquitectòniques i enginyeria d'edificació

Equip investigador

Investigador principal

Membres

Col·laboradors