Construccions arquitectòniques i enginyeria d'edificació

Patents

  • 201330132- Muñoz, J ; Alorda, B. "Elemento de Cerramiento Sensorizado", Espanya. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Universitat de les Illes Balears, 2012. Model d'utilitat.