Corrents crítiques del pensament contemporani (CRIPCON)

Informació general del grup

Àrea ANEP: Filologia i filosofia

Línies de recerca:

  • Crisi del pensament modern
  • Fenomenologia, hermèneutica i pensament de la diferència
  • Desenvolupaments actuals de la teoria crítica