Aspectes econòmics i comptables a les entitats de l'economia social i Turisme

Informació general del grup

Àrea AEI: Economia (ECO)

Línies de recerca:

  • Règim econòmic i comptable de les entitats de l'economia social
  • Empreses gestionades i participades pels seus treballadors
  • Anàlisi econòmic de les empreses del sector turístic