Genètica humana

Informació general del grup

Àrea ANEP: Biologia fonamental i de sistemes

Línies de recerca:

  • Detecció de mutacions a malalties amb base genètica.
  • Genètica de poblacions insulars.
  • Genètica, evolució i epidemiologia de virus.