Grup d'Ecologia i Oceanografia Costanera (GEOcos)

Informació general del grup

Àrea ANEP: Biologia vegetal i animal, ecologia

Línies de recerca:

  • El transport d'energia i matèria al medi atmosfèric, terrestre i marí (oceanografia física, circulació atmosfèrica i hidrologia).
  • La biogeoquímica de sistemes aquàtics. La química analítica ambiental i contaminació costanera dels sistemas dolç-aqüícoles i marins.
  • La composició, distribució i funcionament de la biota marina i costanera. La integració espacial i funcional de les interrelacions entre els subsistemes físics, químics i biològics.