Grup de recerca en educació intercultural (GREI)

Participació en congressos

  • Vallespir, J.. , "Multiculturalitat, educació i societat. La mediació intercultural: models i experiències.". "Terceres Converses Pedagògiques.", Palma, Espanya, 2008. Presidència comitè organitzador.
  • Vallespir, J.. , "La diversidad cultural a través del análisis de contenido de las programaciones anuales en los centros de Primaria de las Islas Baleares". "V Congreso Internacional de Psicología y Educación: Los retos del futuro", Oviedo, Espanya, 2008. Presentació comunicació.
  • Palomares Herminio, D.. , "Els nostres veíns del Sud: Marroc". "III Converses Pedagògiques: Multiculturalitat, Educació i Societat", Palma de Mallorca, Espanya, 2008. Presidència de sessió.
  • Domingo Palomares Herminio; Vallespir Soler, Jordi (GREI). . "III Converses Pedagògiques: Multiculturalitat, Educació i Societat", Palma de Mallorca, Espanya, 2008. Membre del comitè organitzador.
  • Vallespir, J.. , "Museus i immigració a Mallorca: un servei públic per a la integració i l'intercanvi cultural". "Els museus, agents de canvi social i de desenvolupament", Palma, Espanya, 2008. Taula rodona.
  • Domingo Palomares Herminio. , "Mediació intercultural". "III Converses Pedagògiques: Multiculturalitat, Educació i Societat", Palma de Mallorca, Espanya, 2008. Presidència de sessió.