Grup de recerca sobre filosofia medieval i moderna (GRFMM)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ment, Llenguatge i Pensament (MLP)

Línies de recerca:

  • Ontologia de l'Edat Mitjana, el Renaixement i l'Edat Moderna
  • Teories metafísiques de l'Edat Mitjana, el Renaixement i l'Edat Moderna
  • Teories ètiques de l'Edat Mitjana, el Renaixement i l'Edat Moderna